loading ...
OpenClose

Zuzana Bobovská - Bošková

Galéria sa nachádza v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Je to zároveň aj ateliér, kde sa môžete osobne stretnúť a porozprávať s autorkou. Nájdete tu diela inšpirované prírodou, najmä svetom stromov a rastlín, od malých pastelových skíc až po rozmernejšie olejomaľby.
Gallery is placed in a small spa town Trencianske Teplice in the north-west of Slovakia. In the same time it is a studio where you can meet an artist and talk to her. You will find here pictures inspired by nature, especially by the world of trees and plants, from little pastel sketches to large oil painted canvases.

loading ...
Category: plenéry

PLENÉR TRENČIANSKE TEPLICE

plenéry

Pocta Jánovi Šandorovi 3.-9:10.2019

PLENER ŠTEFANOVA

plenéry

august 2019

PLENÉR UBS Oravské Veselé

plenéry

august 2019  

PLENÉR BECKOV júl 2019

plenéry

PLENÉR PIENINY 2019

plenéry

PLENÉR ZAKOPANE 2018

plenéry

PLENÉR LESNICA 2018

plenéry

Poézia slovenskej krajiny

plenéry

Slovenský inštitút Moskva od 22.2. 2018

PLENÉR ZAKOPANE 2017

plenéry

PLENÉR ORAVSKÉ VESELÉ

plenéry
Back To Top