loading ...
OpenClose

Zuzana Bobovská - Bošková

Galéria sa nachádza v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Je to zároveň aj ateliér, kde sa môžete osobne stretnúť a porozprávať s autorkou. Nájdete tu diela inšpirované prírodou, najmä svetom stromov a rastlín, od malých pastelových skíc až po rozmernejšie olejomaľby.
Gallery is placed in a small spa town Trencianske Teplice in the north-west of Slovakia. In the same time it is a studio where you can meet an artist and talk to her. You will find here pictures inspired by nature, especially by the world of trees and plants, from little pastel sketches to large oil painted canvases.

loading ...

Hľadanie harmónie

Výstavy

výstava od 29.októbra 2019

PLENÉR TRENČIANSKE TEPLICE

plenéry

Pocta Jánovi Šandorovi 3.-9:10.2019

Listy z vnútorného azylu III.

Výstavy

PLENER ŠTEFANOVA

plenéry

august 2019

PLENÉR UBS Oravské Veselé

plenéry

august 2019  

PLENÉR BECKOV júl 2019

plenéry

WANDERING WONDERING

Výstavy

Galéria foyer staré divadlo Nitra máj – jún 2019  

PLENÉR PIENINY 2019

plenéry

ARTéria

Výstavy

Výstava UBS v Senici  

PLENÉR ZAKOPANE 2018

plenéry
Back To Top